UAB "Ukmergės šiluma"

Uždaroji akcinė bendrovė

„Ukmergės šiluma"

Orai Ukmergėje

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

    d.

 
 

Aktualijos

Apie bendrovę

Informacija

Kainos

Naudinga informacija

Kontaktai

Klausimai - atsakymai

 
 

Informacija vartotojams

.

> Sutarčių sudarymas

> Mokėjimai:

> Atsiskaitymai už paslaugas (bankai, mokėjimo šablonų pildymo instrukcija ...)

> Informacija turintiems mokėjimo įsiskolinimą

> Elektroninis mokėjimo pranešimas

> Kompensacijos

> Šilumos apskaitos prietaisų deklaravimas

> Karšto vandens skaitiklių priežiūra

> Informacija apie šildomus objektus:

> Prižiūrėtojai (UAB „Butų ūkis", UAB „Izobara", UAB „Komforta", UAB „Ukrema", bendrijos).

> Profilaktiniai remonto darbai

> Temperatūrų grafikai

> Šilumos paskirstymo metodai

> Mokėjimų už šildymą analizė:

> Šilumos suvartojimo daugiabučiuose namuose palyginimas

.

Verslui

.

> Informacija nepriklausomiems šilumos gamintojams

> Vokų atplėšimo posėdžiai

> Šilumos supirkimas

> Šilumos supirkimo tvarka iš nepriklausomų šilumos gamintojų

> Informacija apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį, gamybą ir pirkimą 

> Informacija apie šilumos energijos poreikį ir palyginamąsiąs šilumos gamybos sąnaudas

 

Sutarčių sudarymas

Sutartys su buitiniais vartotojais

Buitiniai šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojai, t.y. butų savininkai (nuomininkai) – fiziniai asmenys, daugiabučiuose namuose, naudojantys ir perkantys šilumą, ir (ar) karštą vandenį savo buities reikmėms. Su buto savininku ar nuomininku yra sudaromos šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį ir karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį. 

Gyventojams, nepasirašiusiems sutarčių su šilumos ir karšto vandens tiekėju, galioja standartinės sutarčių sąlygos.

Sutartį reikia keisti:

 • pasikeitus patalpų savininkui,  nuomininkui arba atlikus naujus kadastrinius matavimus;

 • kai teismo sprendimu padalijamas butas.

 

SUTARTIES SU BUITINIU ŠILUMOS VARTOTOJU SUDARYMUI REIKALINGI DOKUMENTAI

Buto savininkui:

 • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;

 • buto inventorinė arba namų knygos arba pažyma apie Nekilnojamo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos ar jos kopija.

Socialinio būsto nuomininkui:

 • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;

 • rajono savivaldybės sprendimo kopija apie suteiktą gyvenamąjį plotą.

Įmonei:

 • prašymas sudaryti sutartį, nurodant banko rekvizitus;

 • įmonės registravimo pažymėjimas;

 • pirkimo-pardavimo sutartis arba pažyma iš VĮ “Registrų centras”.

Negyvenamų patalpų savininkui (nuomininkui) :

 • prašymas sudaryti sutartį;

 • pirkimo-pardavimo sutartis arba pažyma iš VĮ “Registrų centras”;

 • patalpų nuomos (panaudos) sutartis (kai patalpos nuomojamos);

 • karšto vandens skaitiklio kontrolinio patikrinimo aktas.

 

DĖL ŠILUMOS ENERGIJOS APMOKESTINIMO PRIDĖTINES VERTĖS MOKESČIU

Vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos paaiškinimais dėl šilumos energijos apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) bei jame išdėstytu prašymu (žiūrėti dokumentą), informuojame, kad pasikeitus gyvenamųjų patalpų paskirčiai, šilumos vartotojai privalo apie tai raštu pranešti šilumos tiekimo įmonei. Primename, kad šilumos energija, tiekiama į kitokias negu gyvenamosios paskirties patalpas, yra apmokestinama taikant standartinį PVM tarifą.

 
     
 

UAB ,,Ukmergės šiluma" Šviesos g. 17, Ukmergė / Tel. (8 340) 65109

 
 

© 2013 UAB „Ukmergės šiluma“. Visos teisės saugomos.